Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân HĐND tỉnh trong năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong năm 2020, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, duy trì và tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình kỳ họp. Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày được nâng lên, nội dung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, không dàn trải. Kết quả, đã tổ chức 05 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ 13, 14 (bất thường), kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2020) và kỳ họp thứ 16, 17 (chuyên đề). Qua đó đã thông qua 43 nghị quyết thuộc các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, thu - chi ngân sách, phí và lệ phí, tài nguyên môi trường, văn hóa - thể thao và du lịch, đầu tư công; kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia; phương án phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư; sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020; thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”, nghị quyết về nhân sự và các nghị quyết quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Responsive image
 

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết:

Việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND tỉnh thực hiện chủ động, đúng trình tự và thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện về sự phù hợp của các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, cho ý kiến.

Kết quả, các Ban HĐND đã có tổng số 41 báo cáo thẩm tra, các báo cáo thẩm tra được thực hiện đảm bảo theo quy trình, có sự chủ động, kết hợp giữa các phương thức nghiên cứu tài liệu, các cuộc giám sát của Thường trực và Ban, ý kiến, kiến nghị của cử tri do vậy chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày càng nâng lên, mang tính phản biện cao. Qua đó góp phần tích cực định hướng cho các đại biểu quan tâm đến những vấn đề trọng tâm cần thảo luận, xem xét, quyết định.

Công tác khảo sát, giám sát:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức các Đoàn khảo sát, giám sát với các nội dung: Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và công tác chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Sau khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất nội dung báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị cụ thể của đơn vị được khảo sát, giám sát để đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm giải quyết, tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của năm 2021 và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất công; giám sát việc sắp xếp, giải thể các hợp tác xã yếu kém; việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêngi; công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; Khảo sát khảo sát, giám sát kết quả triển khai, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; xem xét kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn tỉnh...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông; công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 91; giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh khảo sát, giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cũng giám sát thông qua nghiên cứu các báo cáo chuyên đề tại kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời lựa chọn những nhóm vấn đề mang tính thời sự, dư luận cử tri quan tâm để tiến hành chất vấn thủ trưởng các sở ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp.

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng để thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng, qua các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh xin ý kiến, cũng như các hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, đã phát huy được vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong việc trực tiếp xem xét, quyết định các nội dung công việc, đảm bảo khách quan, toàn diện.

Công tác tiếp xúc cử tri

Trong năm qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định. Đa số đại biểu HĐND đã tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung trình bày với cử tri khá tốt, trung bình mỗi điểm tiếp xúc có từ 45 đến 70 cử tri tham dự, có từ 05 đến 10 cử tri phát biểu, nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng sạt lở bờ sông; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông; tệ nạn ma túy, tình hình an ninh trật tự, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo thông qua ứng dụng trên Smartphone, thực thi pháp luật… là những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cử tri cũng đánh giá cao chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ đối với người dân, góp phần tạo động lực để chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn.

Qua đó Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời kịp thời ý kiến của cử tri. Những vấn đề được cử tri quan tâm, mang tính bức xúc được lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

Công tác tiếp công dân:

Thường trực và Ban Pháp chế thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên. Phân công chuyên viên tiếp công dân theo giờ hành chính.Nhìn chung, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó đã hướng dẫn, giải thích thắc mắc của công dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật... 

Trong năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự kỳ họp HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động HĐND ngày càng tốt hơn. Đồng thời phối hợp triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân./.

NGUYỄN NGUYỄN