Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Về có ý kiến hướng dẫn cụ thể về quy mô, tiêu chí và các quy định có liên quan xem xét, xác định để chấp thuận dự án đầu tư xây dựng ...

Ngày đăng 23/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Cử tri kiến nghị: Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn cụ thể về quy mô, tiêu chí và các quy định có liên quan xem xét, xác định để chấp thuận dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn giúp các địa phương kịp thực hiện tốt công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch.

Ngày 10/12/2020, Bộ Xây dựng công văn số 5928/BXD-PTĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV như sau:

Đối với quy định về đầu tư xây dựng khu đô thị mới và dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị: Khoản 3 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy định về khái niệm khu đô thị mới; điểm a, c khoản 9 Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, quy định về khái niệm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới và dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị; điểm c khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, quy định về hình thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong đó bao gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Đối với quy định về khu dân cư nông thôn mới, khu dân cư nông thôn: khái niệm “khu dân cư” hiện nay được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn được quy định điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Ngoài ra, các pháp luật liên quan khác có quy định những cơ chế áp dụng riêng đối với khu vực nông thôn như quy định về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng...

Vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tháng 7/2020 đã quy định khái niệm về “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Theo đó, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Do đó, đề nghị địa phương căn cứ nội dung nêu trên để xem xét, áp dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sắp tới./.

Kim Yến