Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoàn thành giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện Phú Tân

Ngày đăng 14/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 12/5/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân đã ban hành báo cáo số 19/BC-HĐND về kết quả khảo sát, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Kết quả qua công tác giám sát nhận thấy: Các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các bước về công tác bầu cử đúng trình tự, quy định của pháp luật; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và phân công cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo theo thời gian quy định. Việc lựa chọn các điểm bỏ phiếu tương đối thuận lợi cho việc bỏ phiêu của cử tri.

Việc rà soát, lập danh sách cử tri được các địa phương triển khai thực hiện theo Luật định; việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đối chiếu. Công tác chuẩn bị cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử được  chu  đáo…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát nhận thấy còn một số khó khăn, hạn chế như sau: Công tác tuyên truyền về bầu cử còn ít, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan, chưa tạo điểm nhấn, khí thế cho ngày hội của toàn dân; số lượng cử tri rời bỏ địa phương đi làm ăn xa là rất lớn, gây khó khăn trong công tác dự phòng phiếu bầu và tỷ lệ người dân tham gia bầu cử. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri có nơi chưa thuận lợi nên khó khăn trong công tác đối chiếu danh sách cử tri…

 

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, cập nhật và bổ sung danh sách cử tri; nắm chắc số lượng cử tri di biến động, nhất là số cử tri đi làm ăn trên địa bàn, để tính chính xác tỷ lệ phiếu bầu dự phòng, số lượng cử tri đi bầu cử đúng quy định. Quan tâm, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử; lưu ý việc niêm yết thông tin ứng cử viên, danh sách cử tri phải vừa tầm mắt, dễ đọc, dễ quan sát, đảm bảo không bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa bão. Việc  tổ  chức  bầu  cử phải  đảm  bảo  thực  hiện  nghiêm các yêu  cầu  về  phòng,  chống  dịch  bệnh  Covid-19; tính  toán, dự phòng phương án tổ chức bầu cử khi trên địa bàn xảy ra dịch Covid-19…

 

Tăng cường theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn tuyệt đối các Điểm bỏ phiếu trước và trong ngày bầu cử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tích cực của cử tri tham gia bầu cử, hạn chế việc bỏ phiếu thay; Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử với Ủy ban bầu cử huyện./.

NGUYỄN NGUYỄN