Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Từ ngày 02/1 đến 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày đăng 31/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành. Từ ngày 02/1 đến ngày 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Responsive image
 

Để đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp gặp gỡ với cử tri thông báo kết quả kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; phổ biến Nghị quyết của HĐND 3 cấp vừa được kỳ họp thông qua, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết; tiếp tục ghi nhận các ý kiến của cử tri gửi gắm đến Hội đồng nhân dân.

Để việc tiếp xúc cử tri đạt kết quả, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành sẽ phối hợp với Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, xã thống nhất tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 03 cấp. Đồng thời lưu ý Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị và gửi báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri đến đại biểu HĐND huyện theo thời gian quy định…

NGUYỄN NGUYỄN