Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Các địa phương đã tổ chức xong kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 12/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Đến nay, Hội đồng nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong kỳ họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026, để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân dân; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021…
Responsive image
 

Nhìn chung, công tác tổ chức kỳ họp và bầu cử các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành nghiêm túc, trang nghiêm, khách quan và dân chủ; đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung trong việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục khẩn trương để chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ hai (kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm), để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời thảo luận, xem xét và quyết định ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị một số nội dung khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

NGUYỄN NGUYỄN