Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan

Ngày đăng 07/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 04/6/2021, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 68/VP-HCTCQT yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
Responsive image
Mã QR code phục vụ khai báo Y tế tại cơ quan

 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đặt biệt tại Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021, Thông báo số 279/TB-UBND ngày 30/5/2021.

2. Trong thời gian này, không giải quyết cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đi ra ngoài tỉnh (trường hợp đặt biệt, phải báo cáo thủ trưởng cơ quan để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền), trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

3. Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm, đồng thời vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình có sử dụng điện thoại smartphone thực hiện cài đặt phần mềm khai báo y tế (Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration …) và ở chế độ bật Bluetooth để phục vụ việc truy vết khi có yêu cầu. Trường hợp không sử dụng điện thoại smartphone phải thực hiện kê khai y tế bằng giấy theo quy định.

4. Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị đăng ký, công bố mã QR code phòng, chống dịch tại nơi ra vào cơ quan, chốt bảo vệ mục tiêu … theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 541/STTTT-CNTT-BCVT ngày 02/6/2021.

5. Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hằng ngày bằng ứng dụng quét mã QR và đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị hướng dẫn việc khai báo y tế bằng ứng dụng quét mã QR, đồng thời bố trí người theo dõi, giám sát, quản trị hệ thống khai báo y tế của cơ quan và báo cáo tình hình thực hiện với lãnh đạo Văn phòng.

6. Đội bảo vệ mục tiêu cơ quan thực hiện việc tiếp nhận thư và yêu cầu người đến cơ quan liên hệ công tác thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng ứng dụng quét mã QR.

Hiệp Hùng