Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 08/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X.
Responsive image
 

Tham dự hội nghị có: ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Ngô Hồng Yến – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Đỗ Tấn Kiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh. 

Ông Đỗ Tấn Kiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết bằng hình thức giơ tay và thống nhất:

1. Tổng số đơn vị bầu cử: 16 đơn vị.

2. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa X được bầu: 62 đại biểu.

3. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X: 103 người, gồm Khối Đảng: 18 người; Khối Nhà nước: 28 người; Khối lực lượng vũ trang: 03 người; Khối tư pháp: 01 người; Khối Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các thành phần khác: 53 người

4. Cơ cấu, thành phần:

- Đại biểu nữ ít nhất 35% (37 người).

- Đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 15% (16 người).

- Đại biểu là người ngoài Đảng từ 10% trở lên (11 người).

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên (22 người).

Kim Yến