Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kinh nghiệm hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện chức năng, quyền hạn được giao, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Văn hóa - xã hội đã thực hiện các mặt công tác, kết quả như sau:
Responsive image

Họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

 

Về hoạt động thẩm tra:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 18 kỳ họp gồm 11 kỳ họp thường kỳ, 07 kỳ họp bất thường và đã thông qua 299 nghị quyết, trong đó, Ban Văn hóa - xã hội đã thẩm tra 50 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và 10 báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội của tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội) trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các tờ trình, Ban tiến hành nghiên cứu, xây dựng báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại các cuộc họp thẩm tra, ủy viên của Ban đã nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật để tham gia thảo luận, phản biện và được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu chỉnh sửa trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị, thông qua. Nhờ đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban ngày càng nâng cao, giúp các đại biểu có cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của từng kỳ họp đảm bảo cho Nghị quyết phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về hoạt động khảo sát, giám sát:

Trên cơ sở phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Văn hóa - xã hội thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và trình bày nội dung báo cáo thẩm tra tại kỳ họp để góp phần định hướng cho đại biểu thảo luận những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau trước khi thông qua nghị quyết. Một số thành viên của Ban tích cực tham gia hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến những vấn đề cử tri quan tâm.

Responsive image

Giám sát công tác thi hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã thành lập 15 Đoàn khảo sát, giám sát, mỗi năm tổ chức từ 7 đến 10 lượt khảo sát, giám sát tại các Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố và các sở, ngành. Nội dung tập trung vào những công việc như: Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với giáo viên mầm non trong hệ thống cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và chất lượng khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế; công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm; công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo (đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh...

Qua giám sát, Ban đã trực tiếp góp ý với địa phương, đơn vị được giám sát nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục giúp cho địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã có 192 kiến nghị liên quan đến các sở ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh; 145 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 09 kiến nghị đối với Trung ương. Nhìn chung, những kiến nghị của Ban đều được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri:

Ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định, trong nhiệm kỳ Ban phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ tổ chức 01 buổi tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng là thanh niên về chủ đề “Thanh niên với việc học tập, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp” tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Qua đó, đã tạo tâm lý phấn khởi và cơ hội để thanh niên được bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo. Sau buổi tiếp xúc cử tri, Ban đã chuyển những ý kiến của cử tri đến các sở, ngành để trả lời.

Từ thưc tế trong hoạt động nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa - xã hội rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ mới như sau:

Một là, Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, nội dung hoạt động của Ban là một yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả hoạt động của Ban, đảm bảo gắn với các hoạt động chung của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hai là, Xây dựng chương trình, kế hoạch năm theo chương trình của Hội đồng nhân dân, mặt khác, phải dựa vào tình hình thực tiễn đặt ra, những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ba là, Đối với hoạt động thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần chú trọng chuẩn bị trước các nội dung, tài liệu liên quan, phân tích, so sánh những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tìm ra cơ sở pháp lý đúng đắn, những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống nhân dân cần phải có khảo sát, giám sát thực tế trước khi dự thảo báo cáo thẩm tra.

Bốn là: Công tác khảo sát, giám sát cần:

Tập trung vào những nội dung trọng tâm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc đa số cử tri quan tâm. Đồng thời, cần có sự phối hợp nhịp nhàng để tránh chồng chéo về nội dung, thời gian, địa bàn hay đơn vị được giám sát.

Kết luận giám sát phải thể hiện được những mặt làm được, những hạn chế, thiếu sót; kiến nghị đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục và được sự đồng thuận của cơ quan, đơn vị, địa phương được khảo sát, giám sát. Đồng thời, kiên trì đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Năm là, kiện toàn đại biểu hoạt động chuyên trách đảm bảo việc điều hành hoạt động của Ban, giúp Ban hoạt động có chiều sâu, đạt chất lượng cao. Sự tham gia tích cực và chủ động của các thành viên trong Ban đã giúp cho Ban phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động./.

Bảo Giang