Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh An Giang

Ngày đăng 20/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Nhằm đảm bảo số lượng ủy viên cho các Ban HĐND hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa Quyết định phê chuẩn ủy viên các Ban HĐND tỉnh như sau:

1. Ban Pháp chế:

- Ông Trần Ngọc Bầu – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 16 huyện Chợ Mới.

- Ông Lê Minh Quang – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 12 huyện Phú Tân.

- Bà Nguyễn Thị Liêm – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 09 huyện Thoại Sơn.

- Ông Phan Thành Phương – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 04 huyện Châu Thành.

- Ông Nguyễn Thanh Quang – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 02 thành phố Long Xuyên.

2. Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Ông Thái Minh Hiển – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 14 huyện Chợ Mới.

- Ông Phạm Minh Tâm – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 09 huyện Thoại Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 08 huyện Tri Tôn.

- Ông Phạm Thành Nhơn – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 15 huyện Chợ Mới.

- Ông Bùi Văn Tặng – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 01 thành phố Long Xuyên.

3. Ban Văn Hóa - Xã hội:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 05 huyện Châu Phú.

- Ông Nguyễn Văn Nhiên – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 16 huyện Chợ Mới.

- Bà Đặng Thị Hoa Rây – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 02 thành phố Long Xuyên.

- Ông Lê Thành Tân – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 09 huyện Thoại Sơn.

- Ông Huỳnh Quốc Thái – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 11 thị xã Tân Châu.

5. Ban Dân tộc:

- Ông Cao Quang Liêm – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 08 huyện Tri Tôn.

- Bà Lê Bích Phượng – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 15 huyện Chợ Mới.

- Ông Đinh Văn Bảo – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 03 thành phố Châu Đốc.

- Ông Trương Hữu Tiền – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 09 huyện Tịnh Biên.

- Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 01 thành phố Long Xuyên.

Kim Yến