Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 05/2020

Ngày đăng 01/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 01/6/2020, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2020. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:
Responsive image
 

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII; Đã tổ chức họp đóng góp đối với các văn kiện: Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ X; Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai nghiêm túc Công văn số 533/UBND-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi Bộ đã lưu ý các đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình quan tâm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6/2020 như:

Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 và họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; tiến hành công tác khảo sát, giám sát phục vụ cho công tác thẩm tra; tiếp tục quan tâm thực hiện Đề án văn hóa công vụ và thực hiện nghiêm việc bảo vệ bí mật nhà nước...

NGUYỄN NGUYỄN