Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Lãnh đạo Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+