Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 5/2021

Ngày đăng 01/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 01/6/2021, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:
Responsive image
 

Triển khai công văn số 141-CV/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thông tin nội bộ sinh hoạt chi bộ nội dung về Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian gần đây; một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Thực hiện nghiêm nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 6/2021, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng các công cụ phần mềm ứng dụng của Bộ Y tế (Ncovi, BlueZone, QR code, Khai báo y tế điện tử...); thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hằng ngày trong cơ quan; cán bộ, công chức và người lao động khi đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị; báo cáo lại đơn vị khi trở về và phải khai báo y tế...

Tập trung chuẩn bị các nội dung và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Nhất  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

NGUYỄN NGUYỄN