Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Từ ngày 31/12/2019 đến 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện An Phú

Ngày đăng 31/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện An Phú. Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để thông báo kết quả kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; phổ biến Nghị quyết của HĐND 3 cấp vừa được kỳ họp thông qua, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết; tiếp tục ghi nhận các ý kiến của cử tri gửi gắm đến Hội đồng nhân dân.
Responsive image
 

Để việc tiếp xúc cử tri đạt kết quả, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Phú phân công và yêu cầu phần giới thiệu nội dung, chương trình buổi tiếp xúc cử tri sẽ do Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đảm nhận. Tổ trưởng tổ đại biểu HDND huyện nhắc nhở đại biểu HDND cấp mình tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri. Đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp UBND thực hiện tốt trang trì hội trường, đảm bảo buổi tiếp xúc cử tri có chất lượng. Tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc…

NGUYỄN NGUYỄN