Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Thoại Sơn: Xem xét thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 12/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực HĐND huyện Thoại Sơn vừa thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thu – chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và kế hoạch danh mục, vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021; xem xét thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 …

Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện các công trình chỉnh trang, nâng cấp các chợ trên địa bàn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện và vốn kêu gọi đầu tư; kết quả nâng cấp, chỉnh trang đô thị của 03 thị trấn; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Đồng thời, nghe thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021.…Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày vào cuối tháng 7/2021.

Kim Yến