Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 11, 12/2020

Ngày đăng 07/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 04/01/2021, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, 12 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông báo nội bộ bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 11, 12/2020 về nâng cao cảnh giác, chủ động, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Một số giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Responsive image
 

Trong tháng 01/2021, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tổ chức họp Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phiên họp HĐND tỉnh tháng 01/2021; lãnh đạo tổ chức và phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai tốt việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định…

NGUYỄN NGUYỄN