Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 6/2021

Ngày đăng 05/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 01/7/2021, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:
Responsive image
 

Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24/5/2021 về tiếp tục đảy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh; thông tin nội bộ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2021 nội dung triển khai thực hiện nghiêm túc các biên pháp phòng chống dịch bệnh C0vid-19 của Chính phủ trong tình hình mới; tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh của HĐND tỉnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ban và số lượng ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tại cuộc họp cũng tiến hành công tác giám sát thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành đối với một số đảng viên chi bộ.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 7/2021, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 và dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước... tập trung chuẩn bị các nội dung và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

NGUYỄN NGUYỄN