Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về cho vay chương trình tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày đăng 02/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vừa có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh về việc thực hiện cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trả lời như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay chương trình tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với HSSV đã mở ra cơ hội mới cho việc học tập và đào tạo nghề, đặc biệt là đối với thanh niên nông thôn và các vùng sâu, vùng xa; giảm tỷ lệ HSSV bỏ học vì không có khả năng trang trải chi phí học tập, đã có tác động tích cực đến toàn xã hội.

Tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định Đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Do đó cử tri xã Vĩnh Phú huyện Thoại Sơn đề nghị cho vay HSSV thuộc đối tượng gia đình có mức sống trung bình để học tập là ngoài đối tượng quy định theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, nên NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang không thể cho vay./.

Bảo Giang