Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Công văn số 13263/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 06/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cử tri tỉnh An Giang có kiến nghị với Bộ GTVT các nội dung liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long để đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân, cụ thể là việc đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Dự án đường bộ tuyến N1 đoạn Tân Châu - Châu Đốc.

Vấn đề này được Bộ GTVT trả lời như sau:

1. Về kiến nghị ưu tiên đầu tư trước đoạn tuyến Châu Đốc - Long Xuyên thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng:

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào thời điểm sau năm 2030. Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã cập nhật kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư tuyến cao tốc nêu trên lên giai đoạn trước năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Thực hiện Chi thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT đã giao Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và đã dự kiến đưa dự án vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại cuộc họp vơi Lãnh đạo tỉnh An Giang (Thông báo số 580/TB-BGTVT ngay 18/12/2020), Bộ GTVT đã giao các cơ quan liên quan của Bộ và tỉnh An Giang nghiên cứu, rà soát lại về dự báo nhu cầu vận tải trên toàn tuyến để xác định phương án phân kỳ, phạm vi đầu tư cho phù hợp với điều kiện nguồn lực, trong đó ưu tiên nghiên cứu đoạn từ Châu Đốc - Cần Thơ. Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát thứ tự ưu tiên để lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Về kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến N1 đoạn Tân Châu - Châu Đốc:

Hiện nay, Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án 7 lập báo cáo nghiên cửu tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp toàn tuyến N1 (khoảng 140km) qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang (bao gồm đoạn Tân Châu - Châu Đốc) với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng và đã dự kiến đưa dự án này vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (văn bản số 8562/BGTVT-KHDT ngày 28/8/2020). Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Lê Ngọc