Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang báo cáo kết quả thực hiện chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về việc đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân vùng nông thôn

Ngày đăng 17/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang về việc công ty yêu cầu người dân đóng góp 50% kinh phí đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân vùng nông thôn.

Ngày 16/6/2021, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang có công văn số 556/CTCPĐN-PKTN về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu như sau:

 

Hàng năm, Công ty đều sử dụng nguồn vốn vay thương mại và vốn tự có của Công ty để đầu tư thực hiện rất nhiều các hạng mục công trình tuyến ống cấp nước phục vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức xã hội hóa, cụ thể từ cuối tháng 12/2020 đến nay, Công ty đã đầu tư tổng cộng 60 hạng mục với tổng kinh phí thực hiện 20 tỷ đồng (trong đó người dân tham gia góp vốn là 3,3 tỷ đồng, mức đóng góp của người dân tương đương khoảng 16,98%), phục vụ cấp nước cho 3.213 hộ dân.

Việc người dân tham gia góp vốn nhằm sớm có nước sạch sử dụng là hoàn toàn theo đề nghị của người dân với hình thức xã hội hóa, thông qua địa phương xã, ấp người dân tình nguyện góp vốn cùng Công ty để đầu tư xây dựng các tuyến ống và các bên (gồm địa phương, người dân cùng Công ty) có biên bản thỏa thuận, văn bản đề nghị... mức độ tham gia còn phụ thuộc vào khả năng của người dân và của Công ty để quyết định thực hiện, bên cạnh cùng người dân xã hội hóa đầu tư các tuyến ống Công ty còn phải đầu tư thêm việc lắp đặt tuyển ống nhánh và đồng hồ nước khi tuyến ống phân phối được đầu tư theo yêu cầu của người dân theo hình thức xã hội hóa như đã nêu trên.

Công ty sẽ tiếp tục cân đối nguồn vốn để phối hợp cùng địa phương thực hiện cấp nước cho người dân theo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh tại các khu vực vùng nông thôn hiện nay còn nhiều (khu vực thưa dân cư, người dân không có khả năng đóng góp), do đó trong thời gian tới Công ty kiến nghị đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét và hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục triển khai chương trình nông thôn mới cho các vùng còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân trên địa bàn./.

Bảo Giang