Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ngày 19/5/2020: Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

Ngày đăng 19/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đoàn giám sát do đồng chí Phan Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Theo kế hoạch, ngày 19/5/2020, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát đối với Sở Tài chính.

 

Nội dung giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; việc quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Thông qua công tác giám sát nhằm rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

BẢO GIANG