Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng 23/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 20/3/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và một số nội dung khác có liên quan.

Theo đó, Kỳ họp khai khạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10/4/2020, tại Hội trường UBND tỉnh.

Responsive image
(Ảnh minh họa)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp như: Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý; Bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Đề án nâng loại đô thị Tp. Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I; Đề án nâng đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; Đề án thu phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm...

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

NGUYỄN NGUYỄN