Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tri Tôn: Thành lập Ủy ban bầu cử huyện.

Ngày đăng 13/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn vừa quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn.

Theo đó, Ủy ban bầu cử có 15 người, do ông Cao Quang Liêm, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử còn có 3 Phó Chủ tịch, 1 thư ký và 10 Ủy viên.

Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước, thực hiện các công việc có liên quan đến công tác bầu cử; cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đặt tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Tri Tôn./.

Kim Yến