Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021

Ngày đăng 12/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 09/7/2021, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2021 để xem xét cho ý kiến đối với kết quả hoạt động của của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tháng 7 năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan.

Kết quả, trong tháng 7/2021, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra: Đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, đồng thời hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo đúng quy định.

Responsive image
 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến tháng 8 năm 2021, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân dân tỉnh. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), đề kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời thảo luận, xem xét và quyết định ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị một số nội dung khác có liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung như sau: Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Quy chế hoạt động của các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 Quyết định thành lập Hội đồng xét khen thưởng của Thường trực HĐND tỉnh đối với tập thể các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Đồng thời, thống nhất Phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026...

NGUYỄN NGUYỄN