Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 10/2020

Ngày đăng 04/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 02/11/2020, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:

Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Thông báo nội bộ bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 10 về kết quả kỳ họp đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA – 41); triển khai sinh hoạt nội dung chuyên đề năm 2020 về Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạng.

Tại cuộc họp, Chi Bộ cũng đã thực hiện việc kiểm tra đảng viên chấp hành.

Responsive image
 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11/2020, cụ thể như: Tiếp xúc cử tri và họp, thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tháng 10/2020.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng sẽ tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên như: Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; triển khai sinh hoạt nội dung chuyên đề năm 2020, xem video của GS.TS Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt mẫu chuyện về mẫu chuyện nhỏ, giá trị to...

NGUYỄN NGUYỄN