Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Họp Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng 29/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành họp Ban để thảo luận tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Chủ trì cuộc họp là ông Hồ Văn Răng - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
Responsive image
 

Tại buổi họp Ban, các đại biểu đã xem xét, đóng góp các tờ trình, dự thảo nghị quyết bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem xét, đóng góp đối với Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế nhận thấy: Việc xem xét ban hành Nghị quyết nêu trên thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Ngọc Hà