Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động HĐND

Tổ chức họp để trình chiếu, tham quan phần mềm kỳ họp không giấy VNPT e-Cabinet chuẩn bị tiến tới kỳ họp HĐND tỉnh không giấy (21/02/2020)

 

Thoại Sơn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 (20/02/2020)

 

Thống nhất việc đăng ký nội dung kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (18/02/2020)

 

Lữ đoàn Giang thuyền 962 thăm, chúc tết Hội đồng nhân dân tỉnh (22/01/2020)

 

Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang thăm, chúc Tết Hội đồng nhân dân tỉnh (22/01/2020)

 

Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang (19/12/2019)

 

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. (19/12/2019)

 

Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” (19/12/2019)

 

Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 (18/12/2019)

 

Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (18/12/2019)

 

Nội dung quan trọng sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (09/12/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc với 10.272 cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 (02/12/2019)

 

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (29/11/2019)

 

Ban Kinh tế – ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (29/11/2019)

 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020 (28/11/2019)