Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động HĐND

Thẩm tra các mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (05/03/2021)

 

Kinh nghiệm hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/03/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/02/2021)

 

Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có thành tích tốt trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 (08/02/2021)

 

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03/02/2021)

 

Chuẩn bị các nội dung báo cáo, Tờ trình, đề án chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021 (25/01/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)

 

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (18/01/2021)

 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - ông Đỗ Tấn Kiết tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Mỹ Xuyên - thành phố Long Xuyên sau kỳ họp cuối năm 2020 (06/01/2021)

 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 (28/12/2020)

 

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân HĐND tỉnh trong năm 2020 (25/12/2020)

 

Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước (10/12/2020)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 (10/12/2020)

 

Thống nhất hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang (10/12/2020)

 

Thống nhất nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025 (10/12/2020)