Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động HĐND

Ban Kinh tế - ngân sách họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (29/11/2020)

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (29/11/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (26/11/2020)

 

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 TẠI XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CHÂU PHÚ (09/11/2020)

 

Từ ngày 09/11/ đến 13/11 Họp, thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2020 (09/11/2020)

 

TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN CHÂU PHÚ TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 (06/11/2020)

 

TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BÌNH THỦY, HUYỆN CHÂU PHÚ TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 (04/11/2020)

 

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử theo định kỳ trước cử tri (12/10/2020)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (08/10/2020)

 

Quan tâm trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh (11/09/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (28/08/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7,8/2020 (28/08/2020)

 

Thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang (28/08/2020)

 

Thường trực Hôi đồng nhân dân tỉnh đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/08/2020)

 

Quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp huyện (24/08/2020)