Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng đoàn - Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 9/2021 (14/09/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 8/2021 (16/08/2021)

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại huyện Thoại Sơn (27/07/2021)

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Châu Đốc (27/07/2021)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Châu Thành nhân ngày 27/7 (26/07/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021 (12/07/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021 (14/06/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, chúc tết Chôl - Chnăm Thmây đồng bào Khmer năm 2021 tại huyện Tri Tôn (14/04/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 02, tháng 3 năm 2021 (02/04/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 3/2021 (29/03/2021)

 

Châu Thành: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 (05/03/2021)

 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Châu Thành (25/01/2021)

 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Châu Phú (25/01/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021 (25/01/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng (25/01/2021)