Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (31/03/2020)

 

Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (30/03/2020)

 

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (09/03/2020)

 

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (30/12/2019)

 

Thông qua Nghị quyết giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (16/12/2019)

 

Thông qua Nghị quyết công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (16/12/2019)

 

Thông qua Nghị quyết công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (16/12/2019)

 

An Giang: Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp (12/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (12/12/2019)

 

Nhiều góp ý tích cực của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cho giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 (11/12/2019)

 

Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (11/12/2019)

 

Thẩm tra tình hình kinh tế - ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (11/12/2019)

 

An Giang: Tình hình thực thi pháp luật trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh (11/12/2019)

 

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh (11/12/2019)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trả lời phóng vấn về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 12 (11/12/2019)