Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp (25/08/2021)

 

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (25/08/2021)

 

An Giang: Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/08/2021)

 

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn nhiều nội dung vấn đề cử tri quan tâm (19/08/2021)

 

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (19/08/2021)

 

Triệu tập kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/08/2021)

 

Tổ chức Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (26/07/2021)

 

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến (16/07/2021)

 

An Giang: tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân dân tỉnh (05/07/2021)

 

Bế mạc Kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/03/2021)

 

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND (16/03/2021)

 

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (16/03/2021)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/03/2021)

 

Kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp (07/12/2020)

 

Kỳ họp lần thứ 18 (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 03 đến 04/12/2020 (24/11/2020)