Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp (07/12/2020)

 

Kỳ họp lần thứ 18 (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 03 đến 04/12/2020 (24/11/2020)

 

Triệu tập kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/11/2020)

 

Sớm tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi được thông qua (02/11/2020)

 

Xem xét quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (02/11/2020)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (02/11/2020)

 

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp (07/09/2020)

 

An Giang: Khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (07/09/2020)

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020)

 

Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020 (10/07/2020)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp trong điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 (10/07/2020)

 

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Huỳnh Sơn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (09/07/2020)

 

An Giang: Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (09/07/2020)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (09/07/2020)

 

Thông cáo kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08/07/2020)