Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động HĐND tỉnh

Triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (23/03/2020)

 

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (23/03/2020)

 

Ngày 19/5/2020: Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (19/03/2020)

 

Từ ngày 19/5 đến ngày 20/5/2020, Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (19/03/2020)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh (19/03/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban trước kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (17/03/2020)

 

Từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2020, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (17/03/2020)

 

Từ ngày 19/3 đến 24/3/2020, Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các huyện, thị xã, thành phố (17/03/2020)

 

Từ 14/4 đến 17/4/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 (16/03/2020)

 

Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (20/02/2020)

 

Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh An Giang (10/02/2020)

 

Từ 27/12/2019 đến 08/01/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm (30/12/2019)

 

Từ 29/10 đến 08/11/2019, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019 (28/10/2019)

 

Xem xét công tác xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư (10/10/2019)

 

Giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh (02/10/2019)