Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động HĐND tỉnh

Thống nhất chương trình khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh năm 2021 (25/12/2020)

 

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn nhiều nội dung vấn đề cử tri quan tâm (02/12/2020)

 

Triển khai tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/11/2020)

 

Từ ngày 20 - 22/10/2020, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (30/09/2020)

 

Từ ngày 12/10 đến 19/10/2020, Ban Kinh tế - ngân sách giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất công (28/09/2020)

 

Giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (25/09/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020 (08/09/2020)

 

Giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh (21/08/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/06/2020)

 

Khảo sát việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh (08/06/2020)

 

Xem xét kết quả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (08/06/2020)

 

Từ ngày 06/5 đến 08/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (29/04/2020)

 

Tạm hoãn thời gian giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (06/04/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (23/03/2020)

 

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (23/03/2020)