Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (31/03/2020)

 

Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (30/03/2020)

 

Khảo sát tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh (23/03/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (23/03/2020)

 

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (23/03/2020)

 

Ngày 19/5/2020: Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (19/03/2020)

 

Từ ngày 19/5 đến ngày 20/5/2020, Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (19/03/2020)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh (19/03/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban trước kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (17/03/2020)

 

Từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2020, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (17/03/2020)

 

Từ ngày 19/3 đến 24/3/2020, Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các huyện, thị xã, thành phố (17/03/2020)

 

Từ 14/4 đến 17/4/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 14 (16/03/2020)

 

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (09/03/2020)

 

Tổ chức họp để trình chiếu, tham quan phần mềm kỳ họp không giấy VNPT e-Cabinet chuẩn bị tiến tới kỳ họp HĐND tỉnh không giấy (21/02/2020)

 

Thoại Sơn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 (20/02/2020)