Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Hội đồng nhân dân Tp Long Xuyên miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND (25/07/2019)

 

Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em (25/07/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (25/07/2019)

 

Châu Phú tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 03 đề án đột phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, hạ tầng giao thông (25/07/2019)

 

Thí điểm hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Xuyên (25/07/2019)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Tịnh Biên (22/07/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND thành phố Long Xuyên năm 2020 (22/07/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22/07/2019)

 

Huyện Tri Tôn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019 (22/07/2019)

 

Hội đồng nhân dân Tp Long Xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 (19/07/2019)

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Tri Tôn về Chương trình giám sát năm 2018 (10/07/2019)

 

Kết quả thực hiện kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động Tổ hợp tác và Hợp tác xã nông nghiệp (10/07/2019)

 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ trả nợ khối lượng công trình (08/07/2019)

 

Kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (04/07/2019)

 

Tiếp xúc với 9.434 cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (26/06/2019)