Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Xem xét cho ý kiến nội dung tổ chức họp giao ban lần thứ 4 (30/08/2019)

 

Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công của huyện Tịnh Biên (26/08/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện Chợ Mới năm 2020 (19/08/2019)

 

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Châu Đốc (19/08/2019)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (19/08/2019)

 

Chợ Mới: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (14/08/2019)

 

11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2019 (12/08/2019)

 

Long Xuyên: Kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (12/08/2019)

 

An Phú: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (07/08/2019)

 

Huyện Phú Tân: Kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (07/08/2019)

 

Thoại Sơn: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (07/08/2019)

 

Tịnh Biên: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (07/08/2019)

 

Huyện Thoại Sơn, kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp (07/08/2019)

 

Châu Phú: Kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp (06/08/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện Châu Phú năm 2020 (05/08/2019)