Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Xem xét hiệu quả hoạt động của các làng nghề truyền thống (03/12/2019)

 

Giám sát tình hình thực hiện Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế (03/12/2019)

 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bình Thủy, huyện Châu Phú (02/12/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (02/12/2019)

 

Thoại Sơn: Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (02/12/2019)

 

Châu Đốc: Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (02/12/2019)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (02/12/2019)

 

Long Xuyên: Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (28/11/2019)

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thoại Sơn đóng góp các nội dung văn kiện trình tại Kỳ họp cuối năm 2019 (28/11/2019)

 

Châu Phú quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (28/11/2019)

 

Châu Thành với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (28/11/2019)

 

Tịnh Biên: Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (26/11/2019)

 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn Họp đóng góp ý kiến các văn bản trình tại kỳ họp thứ 12 (26/11/2019)

 

Phú Tân: Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (26/11/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện tái cơ cấu nội ngành nông nghiệp gắn với hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp (25/11/2019)