Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Giám sát việc tổ chức thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên (27/09/2021)

 

Giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh (27/09/2021)

 

Tri Tôn: HĐND huyện giám sát chuyên đề về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và bộ sách giáo khoa mới phục vụ Chương trình thay sách (24/09/2021)

 

Châu Đốc: Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022 (14/09/2021)

 

Đánh giá kết quả thực hiện việc thay đổi sách giáo khoa ở khối lớp 2 và lớp 6 (14/09/2021)

 

Xem xét tình hình đầu tư nước sạch trong vùng dự án Tây Sông Hậu thuộc huyện Châu Thành (08/09/2021)

 

Xem xét việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và công tác huấn luyện dân quân (08/09/2021)

 

Châu Thành: Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 (08/09/2021)

 

Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (08/09/2021)

 

Xem xét hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn (01/09/2021)

 

Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 (01/09/2021)

 

Tri Tôn: HĐND huyện giám sát chuyên đề về thực hiện chức năng QLNN về công tác dân tộc và kết quả triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (01/09/2021)

 

Tri Tôn: HĐND huyện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” (01/09/2021)

 

Châu Phú: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (30/08/2021)

 

Kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (30/08/2021)