Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

An Phú: Tích cực thảo luận, đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh (26/03/2020)

 

Xem xét việc thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm (23/03/2020)

 

Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên khóa XI họp bất thường xem xét thông qua một số nội dung quan trọng (10/03/2020)

 

Khảo sát việc thực hiện dự án tưới nhỏ giọt và tưới phun sương (05/03/2020)

 

Xem xét tình hình thực hiện các tiêu chí đô thị của huyện theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (05/03/2020)

 

Chợ Mới: Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2020 (02/03/2020)

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện An Phú đề xuất nội dung giám sát năm 2021 (25/02/2020)

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Tân Châu đề xuất nội dung giám sát năm 2021 (21/02/2020)

 

Xem xét kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Tịnh Biên (21/02/2020)

 

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn quyết định ban hành chương trình giám sát năm 2020 (30/01/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn quyết định ban hành chương trình giám sát năm 2020 (21/01/2020)

 

Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (20/01/2020)

 

Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Châu Đốc (08/01/2020)

 

Từ ngày 31/12/2019 đến 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện An Phú (31/12/2019)

 

Từ ngày 02/1 đến 03/1/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành (31/12/2019)