Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Xem xét việc triển khai và kết quả thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (22/05/2020)

 

Xem xét tiến độ triển khai các công trình trọng điểm (22/05/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn tỉnh (18/05/2020)

 

Xem xét việc thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện (11/05/2020)

 

Xem xét kết quả triển khai thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn dạy học cấp Tiểu học, THCS trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. (11/05/2020)

 

Xem xét kết quả thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp (07/05/2020)

 

Xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh (04/05/2020)

 

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã (04/05/2020)

 

Xem xét việc thực hiện quy trình, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (04/05/2020)

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN (23/04/2020)

 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN TRƯỚC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2020 (23/04/2020)

 

Xem xét công tác phòng, chống, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (19/04/2020)

 

Xem xét công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản và môi trường (19/04/2020)

 

Xem xét việc thực hiện pháp luật về công tác giải ngân, thanh, quyết toán các công trình (06/04/2020)

 

Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện (06/04/2020)