Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Xây dựng pháp luật

Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) (22/05/2020)

 

Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (22/05/2020)

 

[Infographics] Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021 (29/11/2019)

 

[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) (29/11/2019)

 

Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết (28/11/2019)

 

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 (28/11/2019)

 

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (28/11/2019)

 

Ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (28/11/2019)

 

Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ (21/11/2019)

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật (18/11/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Chứng khoán (Sửa đổi) (08/10/2019)

 

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban TVQH: Đa số các ý kiến không tán thành tăng thời giờ làm thêm (20/09/2019)

 

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách (16/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên (13/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (11/09/2019)