Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Xây dựng pháp luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (24/09/2021)

 

Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) (22/05/2020)

 

Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (22/05/2020)

 

[Infographics] Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021 (29/11/2019)

 

[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) (29/11/2019)

 

Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết (28/11/2019)

 

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 (28/11/2019)

 

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (28/11/2019)

 

Ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (28/11/2019)

 

Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ (21/11/2019)

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật (18/11/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Chứng khoán (Sửa đổi) (08/10/2019)

 

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban TVQH: Đa số các ý kiến không tán thành tăng thời giờ làm thêm (20/09/2019)

 

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách (16/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên (13/09/2019)