Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu phú (06/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại huyện Thoại Sơn (06/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn (03/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Quốc Thái, huyện An Phú (03/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (03/12/2019)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá XIV tại thành phố Châu Đốc (02/12/2019)

 

An Giang cần trở thành điểm sáng ngành nuôi và chế biến cá tra Việt Nam (02/12/2019)

 

Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân (28/11/2019)

 

Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (25/11/2019)

 

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 (12/11/2019)

 

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (12/11/2019)

 

An Giang kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ dân cư vùng sạt lở (03/10/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện An Phú (02/10/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (27/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (26/09/2019)