Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Tiếp tục đưa tiếng nói của cử tri An Giang đến nghị trường Quốc hội (14/01/2021)

 

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát tình hình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ tại huyện Tịnh Biên (07/01/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (11/12/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã An Hòa, huyện Châu Thành (02/12/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (02/12/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 10 (29/11/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (26/11/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (26/11/2020)

 

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20/10/2020 (19/10/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (19/10/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 trên địa bàn huyện Thoại Sơn (08/10/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc (29/09/2020)

 

Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Xương (29/09/2020)

 

Thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (21/09/2020)

 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất (05/08/2020)