Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/09/2021)

 

Bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân (08/09/2021)

 

Không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/09/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử theo định kỳ trước cử tri (08/09/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (08/09/2021)

 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (01/09/2021)

 

Trong bối cảnh dịch COVID-19, các đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện (01/09/2021)

 

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội khóa XV (22/07/2021)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. (16/07/2021)

 

Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Không ngừng đổi mới để phát triển (12/04/2021)

 

Tiếp tục đưa tiếng nói của cử tri An Giang đến nghị trường Quốc hội (14/01/2021)

 

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát tình hình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ tại huyện Tịnh Biên (07/01/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (11/12/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã An Hòa, huyện Châu Thành (02/12/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (02/12/2020)