Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Hoạt động giám sát

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát việc thực hiện Chính sách pháp luật về thư viện (05/04/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh (01/04/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với hoạt động giám sát trong năm 2018 (21/01/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 của tỉnh” (03/10/2018)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (26/02/2018)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (23/02/2018)

 

An Giang: Xem xét việc quản lý và sử dụng vốn nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh (08/02/2018)

 

Đoàn ĐBQB An Giang Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch năm 2016 của huyện Tịnh Biên. (20/12/2017)

 

Thành phố Châu Đốc Tập trung thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch. (20/12/2017)

 

Đoàn ĐBQH An Giang Giám sát thành phố Long Xuyên việc thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch năm 2016. (14/12/2017)

 

Xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch (04/12/2017)

 

Quốc Hội Xem Xét Báo Cáo Giám Sát Về Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011 - 2016 (08/11/2017)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri huyện An Phú (14/06/2017)

 

ĐOÀN ĐBQH AN GIANG THẢO LUẬN LUẬT DU LỊCH (SỬA ĐỔI). (08/06/2017)

 

ĐBQH TỈNH AN GIANG GIÁM SÁT SỞ NGOẠI VỤ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2016 (27/03/2017)