Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tích cực, trách nhiệm tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2020 (14/02/2020)

 

Giám sát chuyên đề “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh. (10/02/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu phú (06/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại huyện Thoại Sơn (06/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn (03/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Quốc Thái, huyện An Phú (03/12/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (03/12/2019)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá XIV tại thành phố Châu Đốc (02/12/2019)

 

An Giang cần trở thành điểm sáng ngành nuôi và chế biến cá tra Việt Nam (02/12/2019)

 

[Infographics] Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021 (29/11/2019)

 

[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) (29/11/2019)

 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 (29/11/2019)

 

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (28/11/2019)

 

Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết (28/11/2019)

 

Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân (28/11/2019)