Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Xem xét tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn huyện

23/05/2019 15:17

Thường trực HĐND huyện Châu Phú đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.


Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 giáp với huyện Tịnh Biên); tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND; thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020…Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; đồng thời nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn huyện năm 2019; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí 6 tháng đầu năm; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2019; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; tiến độ thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện đến giai đoạn hiện nay... Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/7/2019.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam