Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX
Giải pháp giúp các Hợp tác xã vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

12/12/2019 17:20

Chiều ngày 10/12/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh về giải pháp để giúp các Hợp tác xã vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chỉnh phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang trả lời như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế hợp tác nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng là một trong những đối tượng ưu tiên đầu tư tín dụng với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Phát triển kinh tế hợp tác nòng cốt là HTX là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Quán triệt đường lối trên, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt nhằm khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới.

 

Responsive image

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang – Nguyễn Tuấn Dũng

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12. 

 

Hiện nay, theo Quyết định 2146/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019, Ngân hàng Nhà nước đang áp dụng trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các HTX ở mức 6%/năm, thấp hơn 1 - 2% so với mặt bằng lãi suất chung đối với các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó các chính sách về tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ- CP của Chính phủ có những chính sách rất ưu đãi đối với HTX, Liên hiệp HTX vay tiền từ các tổ chức tín dụng (TCTD) không có tài sản bảo đảm tối đa 1 - 3 tỷ đồng. Thậm chí, các HTX ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được TCTD cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 70 - 80% giá trị dự án, phương án vay theo mô hình liên kết. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo TCTD có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Song song đó cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng nói chung cũng như của các HTX nói riêng.

 

 

Trên toàn tỉnh hiện nay có 198 HTX, hoạt động trên 6 lĩnh vực cự thể như sau: HTX nông nghiệp, thủy sản: 138 HTX, chiếm 69,70%; Quỹ tín dụng nhân dân: 24 QTD, chiếm 12,12%; HTX vận tải: 23 HTX, chiếm 11,62%; HTX tiểu thủ công nghiệp: 05 HTX, chiếm 2,53%; HTX Thương mại - du lịch: 07 HTX, chiếm 3,54%; HTX tài nguyên và môi trường (khai thác cát): 01 HTX, chiếm 0,51%... với tổng số thành viên Họp tác xã trên toàn tỉnh 139.500 người, trong đó, 1.170 cán bộ quản lý, 5.068 lao động làm việc thường xuyên trong Họp tác xã; Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn 21 HTX hoạt động yếu kém hoặc ngưng hoạt động. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương hướng dẫn, phối hợp xử lý giải thể/phá sản Hợp tác xã theo quy định…

 

Kết quả cho vay HTX, THT, các thành viên HTX đến cuối tháng 10/2019 là 2.956 tỷ đồng, chiếm 4,22% trên tổng dư nợ toàn tỉnh, với 4 HTX, 6 tổ họp tác và 25.946 thành viên HTX với gần 19% số lượng thành viên HTX có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Mặc dù có những kết quả nhất định như trên trong quá trình đổi mới phát triển HTX,THT, tuy nhiên có rất ít HTX (4/198 HTX, 6 THT) đang còn dư nợ tín dụng ngân hàng, chủ yếu các ngân hàng, QTDND cho vay trực tiếp các thành viên của HTX. Điều này cho thấy có rất nhiều rào cản đề HTX, THT tiếp cận vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn, nguyên nhân thực tế là do:

 

Thứ nhất, các HTX, THT chưa biết lập một phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi để thuyết phục ngân hàng cho vay, dẫn đến tiếp cận vốn hạn chế, nhất là tiếp cận vốn vay tín chấp theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn.

 

Thứ hai, thiếu hoặc không có tài sản bảo đảm, các thành viên góp vốn vào HTX bằng tài sản, nhưng vẫn mang tên cá nhân của người chủ sở hữu chưa chuyển tên cho HTX, gây khó khăn cho HTX trong việc sử dụng tài sản để thế chấp vay vốn, các HTX chưa được bảo lãnh vay vốn thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển.

Thứ ba, chế độ sổ sách kế toán chưa bài bản, chưa thể hiện đủ minh bạch mọi hoạt động của HTX, thiếu hệ thống báo cáo chuẩn về tình hình tài chính; sổ sách kế toán chưa đáp ứng yêu cầu của TCTD nên các ngân hàng khó đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX trong những năm liền kề để thẩm định và quyết định việc cho vay, trong trường hợp đã cho vay rồi thì khó kiểm tra được tình hình sử dụng vốn vay, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của HTX.

 

 

Thứ tư, thị trường đầu vào, đầu ra chưa ổn định. Thực trạng cho thấy các HTX chưa chủ động trong quá trình lựa chọn nguồn đầu vào để phục vụ cho SXKD, hoặc có lựa chọn nhung nguồn không ổn định và kém chất lượng dẫn đến sản phẩm đầu ra không chất lượng, không đáp ứng được các tiêu chí đặt ra của các DN thu mua hàng hóa, sản phẩm HTX chưa có thương hiệu. Đa số các HTX sản xuất ra các sản phẩm còn thô sơ, chưa đột phá trong khâu thiết kế, chưa nhận diện được thương hiệu cụ thể, chưa tạo khác biệt trong sản phẩm. Đặc biệt chưa mạnh dạn sản xuất ra các sản phẩm đặc thù mang thương hiệu riêng của HTX, dịch vụ chính của HTX nông nghiệp chủ yếu là cung cấp dịch vụ bơm tưới. Các HTX chưa ký kết được nhiều hợp đồng bao tiêu, thu mua đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, các hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, dẫn đến đầu ra không ổn định làm ảnh hưởng đến doanh thu của các HTX, từ đó các ngân hàng chưa yên tâm để đầu tư vốn cho HTX, đặc biệt là việc xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm.

 

Thứ năm, trang bị cơ sở vật chất còn hạn chế, năng lực quản trị điều hành hạn chế chưa đáp ứng được so với cơ chế quản lý mới, chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm, mới được tập huấn ngắn hạn, không được đào tạo cơ bản và ít được cập nhật những kiến thức mới. Đội ngũ cán bộ quản lý trong HTX chưa có chuyên môn, chủ yếu làm theo hình thức gia đình, thiếu các dự án hiệu quả, khi xây dựng phương án vay vốn chưa khả thi, chưa khai thác hết thông tin với thị trường để đánh giá hiệu quả dự án, nên khi các ngân hàng tiến hành thẩm định chi tiết khó thuyết phục để các ngân hàng chấp nhận phương án vay vốn để đầu tư.

 

 

 

Thứ sáu, vốn điều lệ còn thấp, chưa liên kết với các HTX cùng ngành nghề để nâng vốn cũng như quy mô hoạt động, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường... Nguồn vốn đầu tư mua sắm phương tiện sản xuất, chủ yếu để đáp ứng nguồn vốn lưu động của HTX là chính, trong khi để triển khai một dự án mới khi vay vốn đòi hỏi bản thân HTX phải có nguồn vốn tự có đối ứng từ 20- 30%, vốn đầu tư của dự án, đây là một yêu cầu bắt buộc khi vay vốn mà rất nhiều HTX hiện nay khó đáp ứng được.

 

Thứ bảy, những yếu tố tiềm ẩn trong sản xuất của các hộ gia đình như rủi ro thị trường, rủi ro mùa màng, rủi ro sản xuất bởi thời tiết khí hậu, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn thường xuyên xảy ra với các sản phẩm chủ lực. Trong khi đó, chính sách bảo hiểm nông nghiệp chưa tạo nền tảng an toàn mở rộng tín dụng cho hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn một cách có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu vốn của hộ sản xuất.

 

Thứ tám, do hiện nay về nguồn vốn cho vay theo Nghị định 55 là nguồn vốn huy động tiền gửi, các TCTD phải tự cân đối nguồn vốn để hỗ trợ chính sách cho vay theo Nghị định 55; các TCTD cho vay phải tự chịu trách nhiệm khi rủi ro xảy ra, cơ chế xử lý rủi ro phải được xác định là nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như thiên tai, địch họa và trách nhiệm cá nhân của người ký duyệt cho vay là hết sức nặng nề, các vấn đề hình sự hóa giao dịch ngân hàng... trong khi nhu cầu vay từ các HTX chủ yếu với hình thức không đảm bảo tài sản nên hầu hết các ngân hàng vẫn còn e dè, ngán ngại khi cho vay vốn đối với HTX.

 

Đề xuất các giải pháp tín dụng phát triển HTX tỉnh An Giang

Đối với các HTX

Phải có phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi, HTX phải cho Ngân hàng thấy là mình SXKD có hiệu quả, thông qua sổ sách kế toán, phương án SXKD khả thi, tiềm năng kinh doanh phát triển, thị trường đầu vào, đầu ra ổn định... Phải cung cấp được các hợp đồng bao tiêu, hợp đồng đầu vào, chủ động tìm đầu ra, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cần có phương án tập trung sản xuất với quy mô lớn, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Từ đó Ngân hàng đánh giá được quy mô SXKD, mạnh dạn đầu tư.

 

Cần liên kết chuỗi HTX cùng ngành nghề, sản xuất tập trung với quy mô lớn. Các thành viên mạnh dạn bổ sung vốn lưu động đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mạnh dạn mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh kể cả các nước khu vực, đẩy mạnh SXKD, đăng ký thương hiệu, sản phẩm để Ngân hàng mạnh dạn đầu tư, HTX tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Nâng cao trình độ của cán bộ, xã viên HTX và kể cả đối với các thành viên của tổ hợp tác phải được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao cho phù hợp với yêu cầu bảo đảm duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, từng bước tham gia vào thị trường quốc tế.

Đối với các Ngân hàng thương mại, Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh

Các Ngân hàng thương mại cần tăng cường thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của các HTX để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, qua đó tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Chủ động phối hợp với các HTX, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc về vốn cho HTX; ngân hàng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ riêng, đặc thù dành cho riêng từng HTX và từng loại hình HTX... Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh cần ưu tiên cho các mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực lúa, gạo vay vốn để thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh…/.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam