Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Thông tin tuyên truyền tổng hợp
Rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/08/2019 10:51

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh rà soát chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cụ thể:


Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp lệ năm 2019. Theo đó, kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh trình các nội dung sau:

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020.

Các tờ trình về việc: Ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh năm 2020; Ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2019.

Ban hành Nghị quyết về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020; ban hành Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các dự án cần thu hồi và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Nghị quyết công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành là đô thị loại IV; ban hành Nghị quyết công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn là đô thị loại IV; ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2019 – 2025; ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài các nội dung theo Nghị quyết kỳ họp như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tờ trình, báo cáo cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

Mạng xã hội VCNet (09/09/2019)
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam