Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Đề nghị thông qua đề án “công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III” và đề án “công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới là đô thị loại IV”

12/07/2019 13:15

Chiều ngày 11/7, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã thông qua các tờ trình về việc: đề nghị thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III” và đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”.


Responsive image
 

Theo Sở Xây dựng, việc công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III là cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch kinh tế xã hội, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung thị xã Tân Châu. Đây là cơ sở góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị cao hơn, nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị và phát triển kinh tế…

Xét tổng quan thị xã Tân Châu đã có những bước phát triển cơ bản hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại III, với 5 tiêu chí đã đạt được như sau:

Tiêu chí: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 17,25/20 điểm. Tiêu chí: Quy mô dân số đạt 6,86/8,0 điểm. Tiêu chí: Mật độ dân số đạt 5,5/6,0 điểm. Tiêu chí: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,64/6,0 điểm. và Tiêu chí: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 51,78/60,0 điểm.

Tổng hợp tiêu chuẩn phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thị xã Tân Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III với tổng số điểm 87,03 điểm.

Cũng theo Sở Xây dựng, việc công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV là cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới. Xét tổng quan thị trấn Chợ Mới mở rộng đã có những bước phát triển cơ bản hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại IV, với 5 tiêu chí đã đạt được, như sau:

Tiêu chí: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 15,54/20 điểm. Tiêu chí: Quy mô dân số đạt 7,51/8,0 điểm. Tiêu chí: Mật độ dân số đạt 6,0/6,0 điểm. Tiêu chí: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,07/6,0 điểm và Tiêu chí: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quang đô thị đạt 46,93/60,0 điểm.

Tổng hợp tiêu chuẩn phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thị trấn Chợ Mới mở rộng là đô thị loại IV với tổng số điểm 81,05 điểm.

Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua 02 nội dung trên làm cơ sở trình Bộ Xây dựng thẩm định đề án và Quyết định công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III và công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới là đô thị loại IV./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam