Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Thông tin tuyên truyền tổng hợp
Phát động phong trào Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

12/08/2019 08:05

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh.


Theo kế hoạch, lễ phát động sẽ diễn ra vào tháng 8/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phần tham dự gồm: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Đại diện các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;  Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn…

 

Mục đích của việc tổ chức Lễ phát động phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của CBCC đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

 

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

Mạng xã hội VCNet (09/09/2019)
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam