Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020

16/07/2019 10:10

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:


* Trước kỳ họp giữa năm 2020:

- Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020; việc chấp hành các quy định pháp luật trong giải ngân về quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư công từ năm 2016 – 2019.  Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện Thoại Sơn và thị xã Tân Châu; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tài chính – ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 như: Giải ngân vốn đầu tư; quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng giám sát: Sở Tài chính.

- Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát, giám sát kết quả triển khai và thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, cụ thể: Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch 03 xã Cù Lao Giêng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang; công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.  Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện Chợ Mới và thành phố Châu Đốc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ban Pháp chế khảo sát, giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; kết quả xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường (rác thải, chất thải khu công nghiệp); công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông. Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện Phú Tân; Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

* Trước kỳ họp cuối năm 2020:

- Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất  giai đoạn 2016 – 2020.  Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện Tịnh Biên và thành phố Long Xuyên; Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát việc sắp xếp, giải thể các hợp tác xã yếu kém theo Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh; việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch thực hiện việc phân bổ kế hoạch đầu tư công; các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối tượng giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.

- Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.  Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện Tri Tôn và Châu Phú; Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Ban Pháp chế khảo sát, giám sát công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã. Đối tượng khảo sát, giám sát gồm: UBND huyện An Phú; Ban Chỉ đạo 389, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Ngoài ra, tại các kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát thông qua xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh…

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam