Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri về việc xử lý tiền nợ thuế

15/01/2020 08:40

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang, theo đó cử tri kiến nghị Quốc hội (1) xem xét khi ban hành Nghị quyết về xử lý tiền nợ thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng theo hướng “xóa nợ” hoặc “khoanh nợ” để tạo điều kiện cho người nộp thuế có điều kiện sản xuất kinh doanh trở lại; (2) đề nghị cần đánh giá tác động và lựa chọn đối tượng được miễn, giảm đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch để tránh thất thoát nguồn thu ngân sách, lợi ích nhóm.


Nội dung hai kiến nghị của cử tri được Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách trả lời như sau:

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, các đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, bị thiến tai, bất khả kháng, không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh... và bao gồm các điều kiện xử lý, thẩm quyền xử lý nợ.

Nghị quyết chỉ khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, chưa xử lý tiền nợ thuế gốc, theo đó điều kiện tiên quyết để được xử lý nợ là người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đối với tiền nợ thuế gốc sẽ tiếp tục theo dõi và được xử lý theo quy định Luật Quản lý thuế số 38.

Để bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế trong quá trình tổ chức thực hiện, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi và tạo thành tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng, Nghị quyết đã quy định “trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, trừ trường hợp người nộp thuế bị thiên tai, hỏa hoạn, Nhà nước chưa thanh toán thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ (nếu có) và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa”.

Trong thời gian tới, Ủy ban Tài chính, Ngân sách sẽ giám sát việc xử lý nợ thuế, bảo đảm việc thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam