Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động giám sát
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát năm 2018

25/01/2018 11:20

Trong năm 2017, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra.


    Thường trực HĐND tỉnh duy trì và tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần, tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh.

    Hoạt động giám sát thường xuyên tiếp tục được coi trọng; nội dung giám sát đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tế của địa phương; chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao, cung cấp nhiều thông tin và là căn cứ quan trọng để các đại biểu xem xét, quyết định. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Responsive image

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc

tại UBND huyện Châu Phú 

    Trong năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp để miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và một số nội dung khác có liên quan. Qua đó đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Có thể nói xác định kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND, do đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ họp Đảng đoàn HĐND để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và phân công việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, cũng như việc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND thẩm tra cơ bản đảm bảo thời gian quy định.

    Việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND tỉnh thực hiện chặt chẽ, theo trình tự và thời gian luật định. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh luôn có nội dung xúc tích nêu rõ quan điểm thống nhất hoặc chưa thống nhất trình ra HĐND, đồng thời có tính gợi mở vấn đề để đại biểu đóng góp ý kiến. 

 

Responsive image

 

 

    Hoạt động giám sát, khảo sát luôn được Thường trực và các Ban  Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện; Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND thông qua việc tham dự các cuộc họp lệ của UBND tỉnh, các hội nghị sơ, tổng kết của các sở, ban ngành… Qua nghiên cứu các báo cáo định kỳ và sự chuyển biến thực tế của tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2017, Thường trực và các Ban HĐND đã phát hiện được những vấn đề bức xúc, kịp thời trao đổi trực tiếp với UBND tỉnh và các sở, ngành để điều chỉnh cho phù hợp.

    Trước, sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định. Đa số đại biểu HĐND đã tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung trình bày với cử tri khá tốt, trung bình mỗi điểm tiếp xúc có từ 40 đến 60 cử tri tham dự, có từ 05 đến 10 cử tri phát biểu, nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như: tình trạng sạt lở bờ sông, tình trạng các bãi rác gây ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe, vấn đề tạo việc làm sau khi được đào tạo nghề, tình hình an ninh trật tự, thực thi pháp luật… vẫn là những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm.

Responsive image

Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra nội dung báo cáo, các dự thảo nghị quyết 

để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

    Ngoài ra, Thường trực và Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên. Nhìn chung, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đảm bảo theo quy định của pháp luật, luôn được sự quan tâm, nhắc nhở kịp thời của Thường trực, các Ban HĐND nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đa số người dân đến cơ quan để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là những vấn đề mới phát sinh, các vụ việc đã được các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận nhưng chậm giải quyết hoặc liên quan tới lĩnh vực tư pháp… Cơ quan đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải thích thắc mắc của công dân, tránh gây phiền hà cho công dân; tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật. 

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Chất lượng giám sát chưa đạt được như mong muốn; vẫn còn có đại biểu chưa dành thời gian thỏa đáng để tham gia hoạt động giám sát theo yêu cầu của Thường trực, các Ban. Việc bố trí thời gian, chương trình một số cuộc giám sát của Thường trực và các Ban chưa khoa học. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, trả lời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của một số đơn vị, địa phương chưa thực sự nghiêm túc và được chú trọng.

    Do vậy, trong năm 2018, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quan tâm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng đối với hoạt động HĐND. Phối hợp tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa IX đến các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân.

    Bên cạnh đó, tổ chức tốt kỳ họp theo chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND tỉnh. Đặc biệt quan tâm cân đối nguồn lực khi thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách nhằm đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban tham dự kỳ họp HĐND ở huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn để nắm tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động HĐND ngày càng tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam