Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động giám sát
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với hoạt động giám sát trong năm 2018

21/01/2019 13:44

Trong năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 02 cuộc giám sát theo sự ủy nhiệm của Đoàn giám sát Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Nhìn chung kết quả giám sát luôn đảm bảo các nội dung theo yêu cầu đề cương của Đoàn giám sát Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan, qua giám sát đã tổng hợp 16 kiến nghị, trong đó có 14 kiến nghị thuộc lĩnh vực của Trung ương, 02 kiến nghị thuộc lĩnh vực của địa phương quản lý.

Responsive image

Nội dung kiến nghị gồm, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài; giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; chính sách giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố đã cổ phần; Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động pháp chế trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước…

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức phục vụ 01 đoàn giám sát, khảo sát tại An Giang của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình xuất khẩu lao động và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhìn chung, hoạt động giám sát trong năm 2018 được tổ chức chu đáo từ khâu lập kế hoạch, thu thập thông tin, cung cấp tài liệu; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức các buổi làm việc của Đoàn giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, thông qua các kiến nghị sau giám sát và gửi báo cáo kết quả giám sát đúng thời gian quy định./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam