Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình hoạt động
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

19/11/2018 08:18

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” trên địa bàn tỉnh.


Theo kế hoạch từ ngày 13/12 - 19/12/2018, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành giám sát tại UBND thành phố Châu Đốc; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh; giám sát qua văn bản báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố không thuộc đối tượng giám sát trực tiếp.

Nội dung của đợt giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, cụ thể: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất các cấp tại đô thị; Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch đô thị; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với kế hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng và thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai tại đô thị; công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị ... Thông qua giám sát, nhằm đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kết quả tổ chức thực hiện, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” trên địa bàn tỉnh; kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới./.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam