Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động giám sát
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 của tỉnh”

03/10/2018 19:00

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 của tỉnh ” tại Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Responsive image
 

Tiếp đoàn giám sát có ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và cùng lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh.

Responsive image
 

 

Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 của tỉnh. Theo đó, khi Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành triển khai thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, địa phương trên toàn tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng  phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền, tăng cường phổ biến nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tại kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân đã bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định. Cụ thể cơ cấu số lượng thành viên UBND của tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an để bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể của UBND. UBND tỉnh An Giang đã ban hành và thực hiện Quy chế làm việc  theo quy định, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và quy định của pháp luật. Từ đó, trong năm 2017, hoạt động của UBND tỉnh ổn định, trình độ chuyên môn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh đạt chuẩn theo quy định và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó kiến nghị, sớm nghiên cứu điều chỉnh sửa, đổi bổ sung Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ theo hướng: Bãi bỏ quy định về trình tự, thủ tục báo cáo Thủ tướng chính phủ trước khi bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện, cấp xã; Điều chỉnh quy định giao thẩm quyền HĐND cấp huyện có quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia khóm, ấp (hiện nay đang thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh); sửa đổi tiêu chuẩn, cơ cấu nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng định lượng, có sự phân định phù hợp hơn theo từng khu vực, địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, miền núi, khu vực đồng bằng; bỏ quy định tại khoản 7 điểm a Mục 5, Hướng dẫn số 1138/2016/HD-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND vào chức danh người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp sau khi HĐND bầu chức danh Ủy viên UBND; nghiên cứu điều chỉnh giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp tỉnh; Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã (đặc biệt là đối với cấp xã loại II) cho phù hợp việc phân công nhiệm vụ trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành của thực tiễn.  

 

Responsive image
 

Qua giám sát, bà Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017, cụ thể như thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính quyền địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ủy ban nhân dân rõ ràng, cụ thể, kịp thời kiện toàn bộ máy; có quy chế hoạt động đầy đủ; quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế kỹ thuật nhất là các ngành mũi nhọn, trọng điểm của Tỉnh; đảm bảo an ninh-trật tự, quốc phòng được giữ vững./. 

 

Nguyễn Linh
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam