Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả hoạt động HĐND An Phú năm 2018

09/01/2019 16:40

Năm 2018, hoạt động của HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các Nghị quyết của HĐND huyện đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Đã phối hợp cùng với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát tại 06 xã và 02 cơ quan, ban, ngành huyện nhằm đánh gía kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước đối với thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Qua giám sát, Đoàn đã phát hiện biểu dương những nhân tố tích cực; đồng thời cũng đã góp ý về những tồn tại, thiếu sót của các đơn vị, địa phương để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời thông báo kết quả giám sát đến UBND huyện, thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, đồng thời kiến nghị xử lý những vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri ngày càng nâng dần chất lượng, cử tri tham dự cơ bản đúng thành phần, đại biểu thu thập đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để giải trình các ý kiến do cử tri đặt ra liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương; cử tri có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Nông dân sản xuất một số mặt hàng nông sản chưa có đầu ra; vật tư sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu giả; tiến độ thi công dự án, công trình đường tỉnh lộ 947 còn chậm; hạ tầng giao thông một số nơi đang hư hỏng và xuống cấp; …

Về công tác tiếp dân: Đã nhận 11 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định; chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và nhận kết quả trả lời 11 đơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Một vài đại biểu chưa phát huy vai trò đại diện; chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri chưa cao, còn một số vấn đề cử tri kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm; việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thường xuyên; việc tổ chức giám sát các Nghị quyết do HĐND huyện ban hành chưa được chú trọng đúng mức...

Năm 2019, Thường trực HĐND phối hợp, đôn đốc UBND huyện kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian qua; tiếp tục phát huy chức năng giám sát và quyết định của HĐND, tăng cường các hoạt động giám sát để đề xuất hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xử lý kịp thời, nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm tra của hai Ban HĐND huyện đúng với tình hình thực tiễn địa phương và có tính phản biện cao; tăng cường chỉ đạo trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam